Холбоо барих

Холбогдсонд баярлалаа. Ажлын өдрүүдэд хариу өгөх болно.