Хүний нөөцийн бодлого

Бид компанийн үнэт зүйлс болон ёс зүйн зан төлвийг зохистойгоор баримтлан ажиллахыг хичээдэг. Манай ажилтнуудын соёл нь аюулгүй ажиллагаа, ёс зүй, хамтын ажиллагаа, хариуцлага дээр суурилдаг.

Сонгон шалгаруулалт

Бид ажилд орох хүсэлт гаргасан иргэн бүрт адил, тэгш боломж олгож, ажилтан сонгон шалгаруулалтаа шударга, ил тодоор явуулдаг.

Сонгон шалгаруулах явц нь тухайн ажлын байрны шаардлагыг тодорхойлсноор эхэлдэг.

Нээлттэй ажлын байруудыг манай цахим хуудасны Нээлттэй ажлын байр хэсгээр зарладаг.

Өргөдөл хүлээн авах хугацаа дуусмагц дараах байдлаар шалгаруулалт хийнэ. Үүнд:

 • Ажлын байрны өргөдлүүдийг зард дурдсан шалгуурын дагуу анкетын шалгаруулалт хийнэ.
 • Анкетын шалгаруулалтад тэнцсэн өргөдөл гаргагчийг ярилцлагад урина
 • Эцэст нь шийдвэрлэх зэрэг үйл ажилагаанууд багтдаг.

Сонгон шалгаруулах комисс хоёр ба түүнээс дээш гишүүдээс бүрдэх учир эцсийн шийдвэрийг нэг хүн гаргадаггүй.

Манай компанид ажилд орох өргөдөл гаргахад ямар нэгэн төлбөр, хураамж төлөхгүй.

Ажилд орох тухай өргөдөл буюу анкетыг Нью Сенчури Плаза оффисын барилгын ресепшн дээрээс авч болно.

Ажилд орохыг хүссэн горилогчийн бүрдүүлэх материалууд:

 • Ажилд орох тухай өргөдөл буюу анкет /Нью Сенчури Плаза оффисын барилгын ресепшн дээрээс авч болно/;
 • 3х4 хэмжээтэй, өргөдөл гаргах үеийн, өнгөт, цээж зураг /1 хувь/;
 • Иргэний үнэмлэхийн хуулбар;
 • Боловсролын гэрчилгээ, Мэргэжлийн диплом, мэргэжлийн үнэмлэх, гэрчилгээ, сертификатны баталгаажуулсан хуулбарууд;
 • Нийгмийн даатгалын дэвтэр;
 • Эрүүл мэндийн даатгалын дэвтэр;
 • Шаардлагатай гэж үзвэл гэмт хэрэгт холбогдож байсан эсэх талаар цагдаагийн байгууллагын тодорхойлолт;
 • Шаардлагатай гэж үзвэл эрүүл мэндийн тодорхойлолт;

Сонгон шалгаруулалт

Өргөдөл хүлээн авах хугацаа дуусмагц дараах байдлаар шалгаруулалт хийнэ. Үүнд:

Анкетын шалгаруулалт

Ажлын байрны өргөдлүүдийг зард дурдсан шалгуурын дагуу анкетын шалгаруулалт хийнэ.

Ярилцлагад урина

Анкетын шалгаруулалтад тэнцсэн өргөдөл гаргагчийг ярилцлагад урина.

Шийдвэрлэх

Сонгон шалгаруулах комисс шийдвэрээ гаргаж, нөөцөнд авах эсэхийг шийдвэрлэнэ.

Жич: Зөвхөн шаардлага хангасан ажил горилогчийг ярилцлагад урих ба хүлээж авсан бичиг баримтыг буцаан олгох боломжгүй болно. Ажилд орох өргөдөл гаргахад ямар нэгэн төлбөр, хураамж төлөхгүй.

Нээлттэй ажлын байр

Ажлын байрны нэр
 • Экскаваторын оператор
 • Бульдозерын оператор
 • Дампын оператор
 • Грейдерийн оператор
 • Засварчин
АНКЕТ ЖОЛООЧ ТАТАЖ АВАХАНКЕТ_ИТА

Чиг үүрэг:

Экскаваторын техникийн аюулгүй байдал, аюулгүй ажиллагааг бүрэн хангаж ажиллах, өдөр тутмын техникийн үзлэгийг хийж ээлж хүлээлцэх, гарч болзошгүй эрсдэлийг урьдчилан олж илрүүлэх болон ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу ажиллах мэргэшсэн оператор

Тавигдах шаардлага:

 • Монгол улсад хүчинтэй жолооны ВСМ ангилалтай үнэмлэхтэй байх
 • Экскаваторын сургалтад хамрагдсан мэргэжлийн үнэмлэх, сертификаттай байх
 • Экскаваторын оператороор 2-оос доошгүй жил ажиллаж байсан туршлагатай байх
 • Уурхайд 14/14 хоногоор ээлжээр хөдөө ажиллах боломжтой байх
 • Ачаалал даах чадвартай
 • Бүтээлч сэтгэлгээтэй байх

Чиг үүрэг:

Бульдозерийн техникийн аюулгүй байдал, аюулгүй ажиллагааг бүрэн хангаж ажиллах, өдөр тутмын техникийн үзлэгийг хийж ээлж хүлээлцэх, гарч болзошгүй эрсдэлийг урьдчилан олж илрүүлэх болон ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу ажиллах мэргэшсэн оператор

Тавигдах шаардлага:

 • Монгол улсад хүчинтэй жолооны ВСМ ангилалтай үнэмлэхтэй байх
 • Экскаваторын сургалтад хамрагдсан мэргэжлийн үнэмлэх, сертификаттай байх
 • Экскаваторын оператороор 2-оос доошгүй жил ажиллаж байсан туршлагатай байх
 • Уурхайд 14/14 хоногоор ээлжээр хөдөө ажиллах боломжтой байх
 • Ачаалал даах чадвартай
 • Бүтээлч сэтгэлгээтэй байх

Чиг үүрэг:

Дамп машины техникийн аюулгүй байдал, аюулгүй ажиллагааг бүрэн хангаж ажиллах, өдөр тутмын техникийн үзлэгийг хийж ээлж хүлээлцэх, гарч болзошгүй эрсдэлийг урьдчилан олж илрүүлэх болон ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу ажиллах мэргэшсэн оператор

Тавигдах шаардлага:

 • Монгол улсад хүчинтэй жолооны ВСМ ангилалтай үнэмлэхтэй байх
 • Экскаваторын сургалтад хамрагдсан мэргэжлийн үнэмлэх, сертификаттай байх
 • Экскаваторын оператороор 2-оос доошгүй жил ажиллаж байсан туршлагатай байх
 • Уурхайд 14/14 хоногоор ээлжээр хөдөө ажиллах боломжтой байх
 • Ачаалал даах чадвартай
 • Бүтээлч сэтгэлгээтэй байх

Чиг үүрэг:

Грейдерийн техникийн аюулгүй байдал, аюулгүй ажиллагааг бүрэн хангаж ажиллах, өдөр тутмын техникийн үзлэгийг хийж ээлж хүлээлцэх, гарч болзошгүй эрсдэлийг урьдчилан олж илрүүлэх болон ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу ажиллах мэргэшсэн оператор

Тавигдах шаардлага:

 • Монгол улсад хүчинтэй жолооны ВСМ ангилалтай үнэмлэхтэй байх
 • Экскаваторын сургалтад хамрагдсан мэргэжлийн үнэмлэх, сертификаттай байх
 • Экскаваторын оператороор 2-оос доошгүй жил ажиллаж байсан туршлагатай байх
 • Уурхайд 14/14 хоногоор ээлжээр хөдөө ажиллах боломжтой байх
 • Ачаалал даах чадвартай
 • Бүтээлч сэтгэлгээтэй байх

Уул уурхайн тоног төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээг хийж гүйцэтгэх, техникийн бэлэн байдлыг хангах.

Тавигдах шаардлага

 • Уул уурхайн тоног төхөөрөмж ашиглалт, засвар үйлчилгээний чиглэлээр мэргэжлийн сургууль, коллеж төгссөн байх
 • Ажлын туршлагатай, зэргийн үнэмлэхтэй байх
 • Уурхайд 14/14 хоногоор ээлжээр хөдөө ажиллах боломжтой байх
 • Аюулгүй ажиллагааг дагаж мөрдөн ажилладаг байх
 • Асуудлыг хамтын оролцоотой шийдэх, тасралтгүй сайжруулах, ур чадвараа тогтвортой хэрэгжүүлдэг байх
Экскаваторын оператор

Чиг үүрэг:

Экскаваторын техникийн аюулгүй байдал, аюулгүй ажиллагааг бүрэн хангаж ажиллах, өдөр тутмын техникийн үзлэгийг хийж ээлж хүлээлцэх, гарч болзошгүй эрсдэлийг урьдчилан олж илрүүлэх болон ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу ажиллах мэргэшсэн оператор

Тавигдах шаардлага:

 • Монгол улсад хүчинтэй жолооны ВСМ ангилалтай үнэмлэхтэй байх
 • Экскаваторын сургалтад хамрагдсан мэргэжлийн үнэмлэх, сертификаттай байх
 • Экскаваторын оператороор 2-оос доошгүй жил ажиллаж байсан туршлагатай байх
 • Уурхайд 14/14 хоногоор ээлжээр хөдөө ажиллах боломжтой байх
 • Ачаалал даах чадвартай
 • Бүтээлч сэтгэлгээтэй байх
Бульдозерийн оператор

Чиг үүрэг:

Бульдозерийн техникийн аюулгүй байдал, аюулгүй ажиллагааг бүрэн хангаж ажиллах, өдөр тутмын техникийн үзлэгийг хийж ээлж хүлээлцэх, гарч болзошгүй эрсдэлийг урьдчилан олж илрүүлэх болон ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу ажиллах мэргэшсэн оператор

Тавигдах шаардлага:

 • Монгол улсад хүчинтэй жолооны ВСМ ангилалтай үнэмлэхтэй байх
 • Экскаваторын сургалтад хамрагдсан мэргэжлийн үнэмлэх, сертификаттай байх
 • Экскаваторын оператороор 2-оос доошгүй жил ажиллаж байсан туршлагатай байх
 • Уурхайд 14/14 хоногоор ээлжээр хөдөө ажиллах боломжтой байх
 • Ачаалал даах чадвартай
 • Бүтээлч сэтгэлгээтэй байх
Дампын оператор

Чиг үүрэг:

Дамп машины техникийн аюулгүй байдал, аюулгүй ажиллагааг бүрэн хангаж ажиллах, өдөр тутмын техникийн үзлэгийг хийж ээлж хүлээлцэх, гарч болзошгүй эрсдэлийг урьдчилан олж илрүүлэх болон ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу ажиллах мэргэшсэн оператор

Тавигдах шаардлага:

 • Монгол улсад хүчинтэй жолооны ВСМ ангилалтай үнэмлэхтэй байх
 • Экскаваторын сургалтад хамрагдсан мэргэжлийн үнэмлэх, сертификаттай байх
 • Экскаваторын оператороор 2-оос доошгүй жил ажиллаж байсан туршлагатай байх
 • Уурхайд 14/14 хоногоор ээлжээр хөдөө ажиллах боломжтой байх
 • Ачаалал даах чадвартай
 • Бүтээлч сэтгэлгээтэй байх
Грейдерийн оператор

Чиг үүрэг:

Грейдерийн техникийн аюулгүй байдал, аюулгүй ажиллагааг бүрэн хангаж ажиллах, өдөр тутмын техникийн үзлэгийг хийж ээлж хүлээлцэх, гарч болзошгүй эрсдэлийг урьдчилан олж илрүүлэх болон ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу ажиллах мэргэшсэн оператор

Тавигдах шаардлага:

 • Монгол улсад хүчинтэй жолооны ВСМ ангилалтай үнэмлэхтэй байх
 • Экскаваторын сургалтад хамрагдсан мэргэжлийн үнэмлэх, сертификаттай байх
 • Экскаваторын оператороор 2-оос доошгүй жил ажиллаж байсан туршлагатай байх
 • Уурхайд 14/14 хоногоор ээлжээр хөдөө ажиллах боломжтой байх
 • Ачаалал даах чадвартай
 • Бүтээлч сэтгэлгээтэй байх
Засварчин

Уул уурхайн тоног төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээг хийж гүйцэтгэх, техникийн бэлэн байдлыг хангах.

Тавигдах шаардлага

 • Уул уурхайн тоног төхөөрөмж ашиглалт, засвар үйлчилгээний чиглэлээр мэргэжлийн сургууль, коллеж төгссөн байх
 • Ажлын туршлагатай, зэргийн үнэмлэхтэй байх
 • Уурхайд 14/14 хоногоор ээлжээр хөдөө ажиллах боломжтой байх
 • Аюулгүй ажиллагааг дагаж мөрдөн ажилладаг байх
 • Асуудлыг хамтын оролцоотой шийдэх, тасралтгүй сайжруулах, ур чадвараа тогтвортой хэрэгжүүлдэг байх

Анкет хүлээн авах хаяг

Утас: +976 (11) 331107
Факс:+976 (11) 331102
И-Мэйл: secretary@erdes.mn
Вэб хаяг: www.erdes.mn

Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, Чингисийн Өргөн Чөлөө-15, New Century Plaza барилга, Улаанбаатар хот-14251, Монгол улс